Oversigt over overkørslerne på strækningen Aalborg - Aalborg Østhavn.

Ovk. 21 for Hadsundvej i Gistrup