Sidespor

Draget grusgrav


Midt i billedet ses rester af tracén som går mellem A11 og grusgraven (Solsortevej).
Fotografen står tæt på krydset mellem Helligsøvej og A11. Billedet er taget mod syd af den rest af tracén som ses mellem åen og A11.
Rester af tracéen kan ses på eniro.dk. Se på stykket mellem A11, langs Helligsøvej og ind til Solsortevej.


Rester af tracéen set fra Solsortevej ud mod A11 og strækningen Struer - Thisted.