Oversigt over overkørslerne på strækningen Tinglev - Tønder.

Ovk. 125 for Skovfennen ved Rørkær
Ovk. 128 for Ribe Landevej i Tønder