Vogterhuse

Banevagthus ved tidligere Biltris trinbræt

Se placeringen af banevagthuset på krak.dk

Ved Biltris trinbræt var der tillige et sidespor.


17. februar 2018 - ©T. Rithmester
Banevagthus ved Biltris trinbræt set fra gadeside i retning mod Frederikssund.
Ca. 2003 blev der bygget til banevagthuset, således at det i dag fremtræder lidt over dobbelt så stort som oprindeligt.
Det oprindelige banevagthus gik til ca. hvor man kan se et nedløbsrør.
Der blev tilbygget mod nordvest/mod tidligere sporside.

Til toppen af siden