Sidespor

Havnesporet i Struer - før og nu

Billeder fra 2012


Tracéen fra det tidligere udtræksspor set ned ad tracéen.


Tracéen fra det tidligere udtræksspor set ned ad tracéen.


Tracéen fra det tidligere udtræksspor set tilbage mod Struer station.


Den sidste rest af havnesporet i Struer ligger nu skjult under grus.
Tracéen blev brugt som adgangsvej for materialeplads ved sporrenoveringen af Langå - Struer i 2012.


Aarsleff Rail O&K MH5s 70207 flytter rundt på en sporramme.


Udtrækssporet klippet til sporrammer.


Sporskifte 51 i udtrækssporet er klippet i mindre stykker.


Sporskifte 51 i udtrækssporet er klippet i mindre stykker. Set tilbage mod Struer station.

Til oversigten

Billeder fra 2010


Fotografen står i sporskifte 51, havnesporet går fra mod venstre og krydser Godthåbsvej.


Havnesporet har netop krydset Godthåbsvej.
Havnesporet er ikke fysisk fjernet, det er blot tildækket og ligger endnu under græsset.


Havnesporet hen forbi slagteriet. Det nu lukkede Jutland Meat slagteri ligger til højre i billedet.


Havnesporet på vej ud mod det tidligere Averhoff, nuværende
Stena Recycling, med Holstebro-Struer havn's tanklager til højre.


Holstebro-Struer havn's tanklager.


Studser ind til Holstebro-Struer havn's tankanlæg, formentlig til brug for jernbanevogne.


Detailfoto af ovenstående.


Havnesporet er fjeret det sidste stykke ud mod det tidligere Averhoff, nuværende
Stena Recycling
Jeg mener det sidste stykke er fjernet omkring 2007-2008.


Havnesporet set tilbage mod udtrækssporet, sidesporet om til Nordkajen går fra mod højre.


Rester af sidesporet om til Nordkajen.
Sidesporet krydser her Olievej.


Den tidligere tracé for sidesporet om til Nordkajen.
Jeg er ikke klar over om sporet blot er tildækket eller om det er fjernet.


Havnesporet set tilbage mod udtrækssporet, havnevej ses til højre i billedet.


Havnesporet set tilbage mod udtrækssporet.
Sidespor til diverse pakhuse samt korn og forderstofforretning gik fra mod højre ved græsset.


Den tidligere tracé for sidesporet til diverse pakhuse samt korn og forderstofforretning.
Tracéen ligger mellem Havnevej og Godthåbsvej.


Havnesporet krydser Godthåbsvej på vej over mod udtrækssporet.


Så nåede fotografen tilbage til sporskifte 51 og ser ned ad udtrækssporet.


Fotografen vendt sig og ser nu tilbage ad sporet op mod Struer station.

Til oversigten

Billeder fra 1985


1985 - ©T. Rithmester
Sidesporet om til diverse pakhuse samt korn og foderstofforretning langs Godthåbsvej.


1985 - ©T. Rithmester
Havnesporet set tilbage mod udtrækssporet. Sidesporet om til Nordkajen går fra til højre og krydser Olievej.


1985 - ©T. Rithmester
Sidesporet om mod Nordkajen.


1985 - ©T. Rithmester
Havnesporet set ud mod det tidligere Averhoff/Stena Recycling.


1985 - ©T. Rithmester
Havnesporet ved Averhoff/Stena Recycling, set tilbage mod udtrækssporet.

Til toppen af siden