Sidespor

Rester efter sidesporet ved Løsning Stengrav

Se placeringen af sidesporet til Løsning Stengrav på krak.dk

Lidt historie:
"Sidesporet til Løsning Stengrav (DSB) etableredes i 1924/25 og nedlagdes i 1961.
Ret til DSB til stengravning ved Sæbberup (altså ikke grus som omtalt ovenfor)
tinglystes 5. juni 1915 men udnyttedes formentlig ikke før 1924/25.
Sporet og grusgraven var ejet af DSB, men bearbejdningen af graven udførtes af I/S Singelsforretningen OMØ.

I 1933 omtales et privat sidespor i tilslutning til stengravssporet.
Det tilhørte Korsør Sten- og Grusforretning (Henriksen & Kähler).
I tilslutning til denne virksomhed var der frem til 196? en smalsporsbane med 785 mm sporvidde.
"

Kilde: Morten Flindt larsen - jernbanen.dk
Lidt mere historie: 'Skærven', Artikel med illustrationer - udgivet af Glud Museum på kenddinlandsby.dk


18. februar 2014 - ©T. Rithmester
Tracéen for stamsporet set i retning mod Løsning station.


18. februar 2014 - ©T. Rithmester
Stamsporet set frem mod sidesporet til Løsning stengrav.


18. februar 2014 - ©T. Rithmester
Stamsporet set frem mod sidesporet til Løsning stengrav.


18. februar 2014 - ©T. Rithmester
Stamsporet set frem mod sidesporet til Løsning stengrav.


18. februar 2014 - ©T. Rithmester
Stamsporets krydsning af Rævebjergvej.


18. februar 2014 - ©T. Rithmester
Tidligere gik stamsporet her på en lille dæmning, men denne er nu fjernet/jævnet ud.


18. februar 2014 - ©T. Rithmester
Sidesporet for Løsning stengrav set frem mod stengraven.


18. februar 2014 - ©T. Rithmester
Sidesporet for Løsning stengrav set frem mod stengraven.


18. februar 2014 - ©T. Rithmester
Tidligere tracé for sidesporet set frem mod stengraven.


1952 - Odense Luftfoto/©Det Kongelige Bibliotek
Luftfoto af Løsning Skærvefabrik.

Til toppen af siden