Klosterfeld Abzweigstelle

Se den tidligere placering af Klosterfeld Abzweigstelle på Google Maps

Funktionærboligen ved Klosterfeld Abzweigstelle/forgreningsstation er nedrevet.

Til toppen af siden